Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundestøtte
Kontakt oss
Kundestøtte
Digital hjemmeoppfolging med Tellu
TelluMay 26, 2023 9:54:56 AM3 min read

Derfor velger flere kommuner digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging (DHO) betyr at pasientene følges opp på avstand, og selv rapporterer om fysisk og psykisk helse. Fordelene er mange, både for pasientene, som kan tilbringe mer tid hjemme, samt pårørende som kan føle seg trygge på at deres kjære får god oppfølging. For helsepersonellet er fordelene at de får bedre oversikt og muligheten til å prioritere de som trenger oppfølging.

 

Kommuner velger digital hjemmeoppfølging

FLERE FORDELER MED DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING: Helsefaglig ansvarlig i Tellu, Trude Nordby-Bøe, forteller om gode effekter av teknologien.

 

Flere eldre med sammensatt sykdomsbilde setter økt press på helsevesenet. Samtidig blir det knapphet på ressursene, både i form av lavere budsjetter og redusert tilgang på kvalifisert helsepersonell. I tillegg vet vi at mange bruker unødig tid på sykehus eller hos legen for å gjennomføre enkle målinger, eller for å fortelle hvordan de har det.

 

Mange opplever det som en ekstra belastning når de må forlate hjemmet, komme seg til legen og bruke unødig mye tid og krefter, når de kunne løst akkurat det samme hjemmefra. Derfor må helsetjenesten tilby smartere løsninger og bruke ressursene på en bedre måte.

 

- Mange pasienter kan faktisk bli sykere av å reise til en konsultasjon hos legen eller på sykehuset. Dette gjelder spesielt de med lang reisevei og de med variabel dagsform. Pasienter med for eksempel KOLS kan oppleve at de blir syke om de skal ut i kaldt vær eller bruke krefter på transport, forklarer helsefaglig ansvarlig i Tellu, Trude Nordby-Bøe.

 

Med digital hjemmeoppfølging kan man oppnå flere fordeler. For det første kan innsamlede data om pasienten analyseres og bidra til proaktiv oppfølging av pasientene. Pasientene rapporterer og sender inn helsedata som for eksempel kan indikere tegn til potensiell forverring. Dette kan for eksempel være informasjon om blodtrykk, vekt og blodsukker. Innsikten gir viktig informasjon som frigjør ressurser og sikrer bedre individuell oppfølging.

 

Med digital hjemmeoppfølging kan man oppnå flere fordeler.

I tillegg er det mange som tar større eierskap når de aktivt må følge opp egen helsetilstand, og som samlet sett får en bedre oppfølging når helsetilstanden måles hyppigere. De som trenger fysisk oppfølging, får selvfølgelig fortsatt god oppfølging av helsepersonell.

Pasientene rapporterer høy tilfredshet, og mange oppgir at de foretrekker å bruke digital oppfølging fremfor fysiske møter, ifølge en pasientundersøkelse som ble gjennomført av Tellu i samarbeid med Sintef og Bodø kommune vinteren 2023.


- Undersøkelsen fra Bodø viser at en svært høy andel faktisk foretrekker digital hjemmeoppfølging fremfor fysiske møter. Pasienten forteller at de føler trygghet ved å vite at helsepersonell passer på og tar kontakt ved behov, forteller Nordby-Bøe.

Les også: Helsedirektoratet anbefaler økt bruk av digital hjemmeoppfølging.

Anbefales til kronisk syke og de med behov for jevnlig oppfølging

 

Pasienter med kronisk sykdom, og de som har behov for jevnlig oppfølging, opplever at livet blir enklere når de kan sende inn resultater og får god medisinsk oppfølging med digitale hjelpemidler.  Dette gjelder spesielt de som har middels til høy risiko for forverring av helsetilstanden, og som har forhøyet risiko for økt behov for helse- og omsorgstjenester.

 

Pasientene slipper unødige innleggelser, slipper hyppige legebesøk og får en tryggere hverdag når de kan sende inn resultater hjemmefra. Digital hjemmeoppfølging er derfor en av mange nødvendige tiltak for å styrke og digitalisere helsevesenet
Trude Nordby-Bøe, Helsefaglig ansvarlig i Tellu

Les mer: Sykehuset oppleves som nærmere

Store fordeler for pasienter og samfunnet

Hvert år får mange pasienter unødvendig mange liggedøgn på norske sykehus. Dette koster oss mye i form av kroner og øre, blokkerer sengeplasser og fører til større belasting på pasienter som aller helst vil hjem. Årsakene er sammensatte, men økt bruk av helseteknologi vil frigjøre ressurser i helsevesenet og samtidig gi pasientene en bedre hverdag.

 

-Norsk helsevesen står i en situasjon der vi har begrensede ressurser, og helsevesenet blir lagt under enda høyere press fremover. Derfor er det så viktig at flere kommuner kommer i gang med tiltak som frigjør helsepersonell slik at kompetansen kan brukes der den trengs. Digital hjemmeoppfølging er av denne grunn et av mange viktige bidrag for å løse utfordringene i norsk helsevesen.

Vil du vite mer om hvordan din kommune kan komme i gang med digital hjemmeoppfølging? Meld deg på webinar!

Meld meg på webinar

RELATERTE INNLEGG