Skip to content
Lukk meny
Kontakt oss
Kundeportal ️
Kontakt oss
Kundeportal ️
TelluMay 26, 2023 9:57:39 AM2 min read

Slik kommer du i gang med Digital hjemmeoppfølging

Mange har hørt om digital hjemmeoppfølging (DHO), og mange lurer på hvordan de skal komme i gang. Vi gir deg noen overordnede tips om hvordan du kommer i gang. Tipsene er basert på Helsedirektoratets sluttrapport for nasjonal utprøving. Dette er tips og råd som samsvarer godt med Tellus erfaringer.

 

Digital hjemmeoppfølging gir god erfaring

STØTTER RAPPORTEN FRA HELSEDIREKTORATET: Tellus produktansvarlig Karin Sygna mener rapporten samsvarer med deres erfaringer.

- Vi mener at Helsedirektoratets rapport gir mange gode innspill til kommuner som vil komme i gang med Digital hjemmeoppfølging, sier Karin Sygna, produktansvarlig for DHO i Tellu. 

 
1. Forankring på alle nivåer

Det er sterkt anbefalt å sikre forankring fra toppledelse, på alle ledernivåer og i kliniske miljøer. Involvering av fastlegene er også viktig for å lykkes. Hva, hvorfor, hvordan og ikke minst gevinster for brukerne.

 

2. God planlegging

Helsedirektoratet peker på at et godt forarbeid er viktig. Lag en god plan for å involvere og kommunisere med de ulike interessentene. Husk også at IKT-miljøene må involveres. Bruk også erfaring fra andre kommuner og prosjekter.


3. Felles anskaffelser

Det anbefales at anskaffelser gjøres i fellesskap, og da gjerne gjennom Helsefellesskapene. Spesielt for mindre kommuner er det viktig å sikre seg tilgang til nødvendig ekspertise på innkjøp, informasjonssikkerhet og personvern. 


4. Samhandling

Tidlig involvering av alle aktører. Alle aktører er likeverdige samarbeidspartnere som er viktige for å lykkes. Ta utgangspunkt i dagens systemer, rutinger og strukturer for å utvikle prosjektet(ene). Sikre tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom de ulike instansene.

5. Involver brukerne

Husk å involver brukerne i hele prosessen. Husk brukeropplæring og at tilbudet må tilpasses ulike brukere. Ikke undervurder brukernes evne til å ta i bruk ny teknologi.

6. Følg opp kostnader og gevinster

Ta høyde for at kostnadene blir høyere i oppstartsperioden. Start tidlig med gevinstplanlegging, og planlegg hvilke gevinster som er viktige og skal kartlegges. Gevinstene kommer ikke med en gang, men er en investering.

7. Sikre god kompetanse og opplæring

Kartlegg hvilken kompetanse prosjektet er avhengig av. Både i oppstart og under drift. Viktig med god opplæring av ansatte og brukere. Del erfaringer på tvers.

8. Løpende vurderinger og justeringer

Involvering av brukere og ansatte. Test, implementer og juster fortløpende. Del erfaringer på tvers, og lær gjerne av andre som har vært gjennom samme prosess.

Dette er kun en overordnet oversikt over de viktigste punktene som er skissert av Helsedirektoratet. Les hele rapporten fra Helsedirektoratet.

Delta på webinar der du får faktabasert innsikt om pasientenes erfaringer med digital hjemmeoppfølging. 

Meld meg på webinar

 

RELATERTE INNLEGG